Bioethics Otherwise, or, How to Live with Machines, Humans, and Other Animals

Abstract
Description
Tekst umieszczony w bazie w ramach projektu NPRH "Polskie studia literacko-kulturowe II. Wydanie monograficznych numerów 'Tekstów Drugich' w wersji angielskojęzycznej i umieszczenie ich w międzynarodowych bazach danych”.
Keywords
Citation
J. Zylinska, "Bioethics Otherwise, or, How to Live with Machines, Humans, and Other Animals", Teksty Drugie, 1 (2015), 211-230.