F5: Refreshing Philology

Abstract
Description
Tekst umieszczony w bazie w ramach projektu NPRH "Polskie studia literacko-kulturowe II. Wydanie monograficznych numerów 'Tekstów Drugich' w wersji angielskojęzycznej i umieszczenie ich w międzynarodowych bazach danych”
Keywords
Citation
M. Maryl, "F5: Refreshing Philology", transl. by J. Pytalski, Teksty Drugie, 1 (2015), 53-63.