Metoda wyodrębniania faz o stabilnym kierunku ewoluowania elementów w strukturze