Transhumanizm w kontekście stanowisk historiozoficznych

Abstract
Artykuł ma na celu charakterystykę szeroko rozumianego transhumanizmu jako teorii historiozoficznej, a także jej analizę porównawczą w stosunku do wybranych teorii historiozoficznych okresu nowożytności. Autor wykorzystuje do tego modelowy podział stanowisk historiozoficznych zaproponowany przez Leszka Kopciucha, oparty na pięciu paradygmatach dotyczących istotnych zagadnień filozofii historii, m.in. podziału na stanowiska optymistyczne i antyoptymistyczne czy progresywistyczne i antyprogresywistyczne. W artykule wskazuje również podobieństwa w sposobie myślenia badaczy okresu nowożytności oraz współczesnych przedstawicieli transhumanizmu, postrzegających dzieje w sposób optymistyczny oraz progresywistyczny.
Description
Keywords
Citation
Szymański, K. (2016). Transhumanizm w kontekście stanowisk historiozoficznych, [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.), Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. Kraków: Libron, s. 25-45
Belongs to collection