Po co szpitalom outsourcing?

Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w polskich szpitalach w latach 2004-2008 na temat powodów, zakresu i efektów outsourcingu oraz jego typów. Postawiono również pytanie na temat sensu stosowania tego podejścia w placówkach medycznych. Okazało się, że outsourcing stanowi jedno z najważniejszych narzędzi restrukturyzacji stosowanych w zakładach lecznictwa zamkniętego. Pomimo znacznego zróżnicowania wielkości i zakresu działalności badanych organizacji należy stwierdzić, że polskie szpitale wykazały się znacznym podobieństwem w stosowaniu outsourcingu, niezależnie od miejsca położenia czy zasięgu swojego działania. Stosowanie outsourcingu oceniane zostało wysoko, zarówno pod kątem skuteczności, wysokiego stopnia osiągania oczekiwanych efektów jak i długofalowego wpływu na funkcjonowanie szpitali.
Description
Keywords
Citation
Bukłaha E., Po co szpitalom outsourcing? [w:] Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12/2009
Belongs to collection