Uzasadnienie biznesowe realizacji projektu

Abstract
Niniejszy artykuł jest poświęcony tematyce uzasadnienia biznesowego i jego roli w zarządzaniu projektami. Autor przedstawia jego formy i obszary możliwych zastosowań, szczególnie istotne punkty jego styku z etapami cyklu życia projektu oraz rozpatruje dylemat czy jego stosowanie powinno być formalnością czy koniecznością w różnorodnych przedsięwzięciach. W artykule dokonano również zestawienia zawartości dokumentów inicjujących projekt z punktu widzenia uzasadnienia biznesowego w odniesieniu do wybranych podejść metodycznych. Uzasadnienie to, zwane Project Business Case, stanowi kluczowy element kontroli sensowności i celowości wykonania projektu, umożliwiając krótko- i długookresową ocenę sukcesu realizowanego przedsięwzięcia. Osobom czy instytucjom kontrolującym projekt daje szereg istotnych argumentów pozwalających ocenić dalszą zasadność jego realizacji i uzasadnić różnorakie decyzje wpływające na jego przebieg. Autor stara się uzasadnić przekonanie, iż niezależnie od intencji stojących u podstaw realizacji projektu, uzasadnienie biznesowe powinno pełnić istotną rolę zarówno w procesie decydowania o jego uruchomieniu, jak też jego śledzeniu, kontroli i post-ewaluacji.
Description
Keywords
Citation
Bukłaha E., Uzasadnienie biznesowe realizacji projektu [w:] Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, p. red. M. Wirkusa, Difin, Warszawa 2013
Belongs to collection