Zasady oceny projektów w metodyce PRINCE2

Abstract
W metodyce PRINCE2 nie istnieje jedno miejsce, skupiające się na kwestiach oceny projektu. Proces oceny rozbity jest na szereg dokumentów, zwanych także produktami projektu. Można je odnaleźć na każdym etapie cyklu życia projektu. Najważniejszymi z nich wydają się być uzasadnienie biznesowe oraz raport końcowy projektu. Uzupełnione są one innymi raportami i dokumentacją tworzoną zarówno na etapie przygotowania, jak i inicjowania, realizacji i zamknięcia. Łączą się one ze sobą w logiczną całość, zaś ich regularna aktualizacja – poprzez analizę ciągłości uzasadnienia biznesowego, ryzyk i odchyleń oraz ich wpływu na sytuację projektu – umożliwia wiarygodną i obiektywną ocenę przedsięwzięcia na każdym jego etapie, zarówno przez kierownika projektu, jak i Komitet Sterujący oraz Nadzór Projektu.
Description
Keywords
Citation
Bukłaha E., Zasady oceny projektów w metodyce PRINCE2 [w:] Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, p. red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
Belongs to collection