Koncepcja projektu punktu widokowego w Lasach Matysowskich w Rzeszowie jako przykład rekreacyjnego wykorzystania terenów zalesionych o zróżnicowanej orografii wokół miasta

Abstract
Lasy miejskie pełnią szereg funkcji pozaprodukcyjnych z których wymienić należy funkcje: rekreacyjne, edukacyjne, klimatyczne, krajobrazowe i ochronne. Głównym celem opracowania jest przedstawienie koncepcji zagospodarowania rekreacyjnego lasów miejskich rosnących na stoku na przykładzie Lasów Matysowskich w Rzeszowie. Niezwykle zróżnicowana konfiguracja terenutego miejsca zainspirowała do opracowania ścieżki o długości 1600 m kończącej się na wysokości 312 m n.p.m. tarasem widokowym ulokowanym na szczycie usypanego kopca o wysokości 6 m. Takie rozwiązanie pozwala obserwować panoramę Rzeszowa i jednocześnie chroni krajobraz przed sztucznymi, agresywnymi dominantami. Zaprojektowana ścieżka i taras widokowy w Lasach Matysowskich w Rzeszowie mogą umożliwić mieszkańcom aktywne obcowanie z przyrodą, bez konieczności dalekich wyjazdów za miasto.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection