Socjolekty wirtualne – metody lingwistyki a komunikacja językowa w społecznościach sieciowych

Abstract
Description
Citation
Smoleń-Wawrzusiszyn, M. (2016). Socjolekty wirtualne – metody lingwistyki a komunikacja językowa w społecznościach sieciowych, w: P. Siuda (red.), Metody badań online, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra., s. 182-234.
Belongs to collection