Szkoły wyższe na tle innych podmiotów przygotowujących młodzież do uczestnictwa w kulturze fizycznej

Abstract
Najważniejszym ogniwem w procesie przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej, wskazanym przez badaną młodzież, jest środowisko koleżeńskie, dopiero później placówki wychowawcze (szkoła, uczelnia) i rodzina. Zajęcia wychowania fizycznego w szkole wyższej są odbierane jako bardziej interesujące niż w poprzednich etapach edukacji, ale w odczuciu badanej młodzieży w szkole średniej nabyła ona najwięcej umiejętności sportowych i tam odczuła największy wpływ nauczyciela wf na zainteresowanie ich uprawianiem sportu w czasie wolnym. Mimo tego, że proces wychowania do rekreacji fizycznej powinien, podobnie jak proces wychowania w ogóle, rozpocząć jak najwcześniej, to rodzice nie są wskazywani wśród najważniejszych podmiotów przygotowujących, wdrażających do systematycznego uprawiania sportu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection