Status zwierząt we współczesnych koncepcjach ekologicznych