Rekreacyjne uprawianie sportu w perspektywie samooceny umiejętności sportowych studentów

Abstract
Im wyższa ocena umiejętności sportowych tym większy odsetek badanych osób uprawia sport. Tylko co trzeci ze studentów nisko oceniających omawianą cechę przejawia aktywność sportową, spośród tych, którzy oceniają ją bardzo dobrze dotyczy to blisko ¾ respondentów. Młodzież pochodząca z dużych aglomeracji miejskich najczęściej ocenia swoje umiejętności sportowe jako bardzo dobre, co w późniejszym okresie czasu zwiększa szansę na wykorzystanie czasu wolnego do wypoczynku aktywnego fizycznie. Druga hipoteza została potwierdzona. Pomiędzy samooceną umiejętności sportowych, a ilością dyscyplin opanowanych w co najmniej stopniu dobrym w ocenie studentów, zaznaczony jest związek (chi²=76,8 p<0,001) o przeciętnej sile (C=0,45).
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection