Miłość istotą powołania nauczycielskiego

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Mazur, Miłość istotą powołania nauczycielskiego, w: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie ućiteľov, Levoča 2009, t. 1, s. 20-26.
Belongs to collection