Pedagogika wobec problemów socjalnych i patologii społecznych – z doświadczeń ośrodka „Oratorium św. Jana Bosco” w Soli

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Mazur, Pedagogika wobec problemów socjalnych i patologii społecznych – z doświadczeń ośrodka „Oratorium św. Jana Bosco” w Soli, w: Rodziny problemowe i możliwości ich wspomagania, red. R. Stojecka-Zuber, A. Róg, Tarnobrzeg 2007, s. 168-170.
Belongs to collection