Zróżnicowanie edukacyjne regionów w Polsce na przykładzie szkolnictwa zawodowego

Abstract
Analizując szkolnictwo zawodowe wykazano zróżnicowanie edukacyjne regionów w Polsce. Podjęto próbę wyjaśnienia tego zróżnicowania. Przeprowadzone analizy korelacji pomiędzy Produktem Krajowym Brutto na jednego mieszkańca w regionie a wskaźnikiem zagrożenia ubóstwem, stopą bezrobocia oraz przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto dla województw, ilością rozwodów na 1000 mieszkańców w województwach, nie wykazały dostatecznie silnej zależności pomiędzy analizowanymi czynnikami. Wskazano zatem na konieczność przeprowadzenia gruntownych badań prowadzących do wyjaśnienia tego zjawiska.
Description
Keywords
Citation
Polcyn, J., 2013, Zróżnicowanie edukacyjne regionów w Polsce na przykładzie szkolnictwa zawodowego, W: Pają k, K., Polcyn, J.(red.), Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo, gospodarka, środowisko, Wydawnictwo Adam Marszał ek, s. 190-203.