Zastosowanie odcinkowo-liniowego minimodelu do modelowania produkcji sprzedanej przemysłu

Abstract
W artykule przedstawiono nową metodę modelowania zjawisk ekonomicznych. Metoda odcinkowo-liniowego minimodelu szczególnie dobrze nadaje do modelowania zależności ekonomicznych, przy badaniu, których bardzo często można spotkać się z brakiem informacji na temat czynników wpływających na zmienną objaśnianą lub z istnieniem luk w zebranych do badania danych. Poza wyjaśnieniem konstrukcji minimodelu w artykule przedstawiono również przykład jego zastosowania w oparciu o dane statystyczne dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu.
Description
Keywords
Citation
Wąsikowska B.: Zastosowanie odcinkowo-liniowego minimodelu do modelowania produkcji sprzedanej przemysłu, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały nr 36, wrzesień 2010 r., s. 239-248.
Belongs to collection