Współczesne metody eskploracji danych w marketingu

Abstract
Rozwój badań w obszarze neuromarketingu oraz funkcjonowania mózgu człowieka pozwala lepiej poznawać zachowania konsumentów. Wiedza o nabywcy staje się bardziej dokładna, jeśli powstaje w wyniku interdyscyplinarnego spojrzenia na uwarunkowania jego działań. W poniższym artykule przedstawiono w jaki sposób można zastosować badania biometryczne takie jak: funkcjonalny rezonans magnetyczny, elektroencefalografia, elektromiografia, okulografia w marketingu, aby lepiej zrozumieć zachowania konsumentów.
Description
Keywords
Citation
Wąsikowska B.: Współczesne metody eksploracji danych w marketingu, Zeszyty Naukowe Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 9/58/2013, Warszawa 2013 r., s. 588-599.
Belongs to collection