Teoria zbiorów przybliżonych w badaniu zachowania wyborców

Abstract
Description
Citation
Wąsikowska B.: Teoria zbiorów przybliżonych w badaniu zachowania wyborców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 781, Ekonomiczne problemy usług nr 106, „E-gospodarka, problemy, metody, aplikacje”, Szczecin 2013 r., s. 265-280.
Belongs to collection