Zastosowanie samouczącego się, 3-punktowego minimodelu do modelowania stopy bezrobocia

Abstract
Description
Keywords
Citation
Korzeń M., Piegat A., Wąsikowska B.: Zastosowanie samouczącego się, 3-punktowego minimodelu do modelowania stopy bezrobocia, Studia Informatica nr 27, 2011 r., s. 59-70.
Belongs to collection