Klasyfikacje rozmyte w modelowaniu zjawisk ekonomicznych

Abstract
W artykule przedstawiono problematykę klasyfikacji danych źródłowych w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, zarówno w ujęciu klasycznym, jak i nieklasycznym (klasyfikacja rozmyta). Zaprezentowane w artykule wyniki badań dotyczą klasyfikacji gmin województwa zachodniopomorskiego ze względu na poziom korzystania z outsourcingu informatycznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest wykazanie, że przyjęta metoda klasyfikacji rozmytej pozwala na pełniejsze odwzorowanie badanego zjawiska.
Description
Keywords
Citation
A. Wawrzyniak: Klasyfikacje rozmyte w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 32, Wyd. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s. 81-91.
Belongs to collection