Food additives in food products for infants and young children – compliance with the prevailing rules and regulations

Abstract
Background: Pursuant to Polish law, products for infants and young children constitute a special purpose food group, which is divided into three categories: infant formulae, follow-on formulae, and cereal-based foods and other baby foods. The ingredients lists for each product from every group are regulated by the regulation of the Minister of Public Health of November 22nd 2010. Aim of the study: An analysis of the contents of products for infants and young children commercially available in the Opole region. Material and methods: Food additives in 81 products were analysed, based on the contents provided by the producers. The food additives (categories of preparations) were used in accordance with the regulation on food additives and the regulation on special purpose food groups. However, some banned additives were treated as nutrients and sources of macroelements, in which case they were not listed as food additives. Results: The most commonly used source of calcium were the phosphate and carbonate salts. The hypoallergenic infant formula Nestle NAN 1 HAHA, Nestle NAN 2 HAHA and HUMAMANA 2 HAHA contained the fewest additives. Ready-made meals, which constitute complementary foods, did not contain additives. Drinks and desserts contained only L-ascorbic acid. Conclusions: Regardless of the manufacturer, the analysed products contained only substances which comply with the prevailing Polish and EU law. The least additives were found in modified hypoallergenic milks: Nestle NAN 1 HAHA and NESTESTESTLE NAN 2 HAHA and Humana 2 HAHA. Drinks and dessert jars contained only L-ascorbic acid (E300), and oat cookies for children contained potassium bicarbonate (E501).

Wstęp: Produkty dla niemowląt i małych dzieci, zgodnie z polskim prawem, należą do żywności przeznaczenia specjalnego i są podzielone na trzy kategorie preparatów: do żywienia początkowego, dalszego i uzupełniające środki spożywcze. Skład produktów należących do każdej z kategorii jest regulowany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. Cel pracy: Przeanalizowanie składów produktów żywnościowych dla niemowląt i małych dzieci, dostępnych w obrocie handlowym na Opolszczyźnie. Materiał i metody: Na postawie podanych przez producentów składów przeanalizowano substancje dodatkowe w 81 produktach. Dodatki (kategorie preparatów) do żywności zostały użyte zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym substancji dodatkowych, jak i rozporządzeniem odnośnie do żywności przeznaczenia specjalnego. Jednak niektóre niedozwolone dodatki potraktowano jako substancje odżywcze lub źródło makroelementów. W takich przypadkach dana substancja nie jest oznaczona w składzie jako dodatek do żywności. Wyniki: Najczęściej stosowanym przez producentów źródłem wapnia były jego sole fosforanowe i węglanowe. Najmniej substancji dodatkowych zawierało mleko modyfikowane hipoalergiczne NESTLE NAN 1 HA , NESTLE NAN 2 HA i H UMA NA 2 HA . Dania gotowe, wchodzące w skład żywności uzupełniającej, nie zawierały substancji dodatkowych, a napoje i deserki w słoiczkach miały w swym składzie jedynie kwas L-askorbinowy. Wnioski: Poddane analizie produkty, niezależnie od producenta, w swoim składzie zawierały tylko substancje zgodne z prawem obowiązującym na terenie Polski i Unii Europejskiej. Najmniej substancji dodatkowych miało mleko modyfikowane hipoalergiczne NEST LE NAN 1 HA , NEST LE NAN 2 HA i H UMA NA 2 HA . Napoje i gotowe desery w słoiczkach w swoim składzie, jako substancję dodatkową, zawierały jedynie kwas L-askorbinowy (E300), a ciasteczka zbożowe dla dzieci wodorowęglan potasu (E501).
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection