Wolność

Abstract
Description
Wolność, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. Janusz Nagórny, Krzysztof Jeżyna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne „Polwen”, Radom 2005, s. 582-584
Citation
Belongs to collection