Soft law w perspektywie teorii prawa

Abstract
Description
Keywords
Citation
Skuczyński, P., Soft law w perspektywie teorii prawa, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008