Analysis of the significance of technological and organizational factors affecting the efficiency of agricultural tractors operation

Abstract
W pracy dokonano hierarchizacji czynników techniczno-organizacyjnych wpływających na efektywność pracy ciągników rolniczych. Analizy dotyczące wpływu poszczególnych zespołów ciągnika na efektywność jego pracy wykazały, że największy wpływ posiada silnik, następnie układ przeniesienia napędu, zaś w dalszej kolejności podnośnik i hydraulika zewnętrzna. Wyznaczone priorytety systemowe celów III rzędu wykazały, że najistotniejszy wpływ na efektywność pracy ciągnika rolniczego mają czynniki: wykorzystanie układów elektronicznego sterowania dawką paliwa oraz elektroniczne sterowanie pracą zespołów pomocniczych silnika, zastosowanie systemów umożliwiających sterowanie pracą silnika poprzez komputery pokładowe z uwzględnieniem parametrów pracy innych zespołów a w dalszej kolejności wykorzystanie urządzeń umożliwiających okresowy wzrost mocy silnika.
Description
Keywords
Citation
Izdebski W., Skudlarski J., Zając S.: 2012. Analysis of the significance of technological and organizational factors affecting the efficiency of agricultural tractors operation. TEKA Kom. Energ. Roln - OL PAN, nr 12, 323-329
Belongs to collection