Terroryzm współczesny zagrożeniem o charakterze globalnym

Abstract
Autor prezentuje terroryzm współczesny, jako zagrożenie o charakterze globalnym. Omawia cele terroryzmu współczesnego wykorzystywanego przez słabszych wobec silniejszych przeciwników. Zwraca uwagę na trudności w definiowaniu samego zjawiska, co wynika z braku jednolitych kryteriów pozwalających na określenie jednoznacznej definicji. następnie krótko charakteryzuje różnorodne formy działań o charakterze terrorystycznym, odbiegajace od terroryzmu konwencjonalnego (agroterroryzm, cyberterroryzm, superterroryzm). W końcowej części artykułu wskazuje na konieczność zwalczania terroryzmu, jako element niezbędny do poprawy bezpieczeństwa społeczności miedzynarodowej.
Description
Keywords
Citation
M. Żuber, Terroryzm współczesny zagrożeniem o charakterze globalnym [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Terroryzm współczesny. Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne. Wrocław 2006, s. 9-14