Media.pl. Badanie nad mediami w Polsce

Abstract
Antologia zawiera kilkanaście artykułów wybitnych polskich badaczy mediów. Teksty poświęcone są przemianom medialnym w Polsce. Dotyczą również statusu dyscypliny naukowej, jaką w ostatnich latach stała się „nauka o mediach” czy „medioznawstwo”. W tomie zredagowanym przez Tomasza Bielaka i Grzegorza Ptaszka znajdują się również teksty zawierające doskonałe interpretacje praktyk medialnych, tekstów kultury i zachowań społecznych związanych z rozwojem technologicznym.
Description
Keywords
Citation
Bielak T., Ptaszek G. (red.), Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, Kraków 2016.
Belongs to collection