Media na wojnie: modele relacji wojsko-dziennikarze na przykładzie konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku

Abstract
Tekst prezentuje kolejne stadia rozwoju współpracy na linii armia - dziennikarze podczas relacjonowania konfliktów zbrojnych; od pełnej otwartości na media, poprzez całkowite ich odizolowanie aż po wypracowanie modelu współpracy, zadowalającego obie strony tej relacji
Description
Keywords
Citation