Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki

Abstract
Monografia „Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki” stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej próbę kompleksowej analizy zagadnień związanych z postępowaniami administracyjnymi oraz stosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki. Publikacja obejmuje teksty dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów m.in. nadzoru nad instytucjami szkolnictwa wyższego, postępowań o przyznanie środków na badania naukowe, procedur w sprawie nadania stopni i tytułu naukowego, postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów, procesu kształcenia oraz dyplomowania i szeroko rozumianych spraw studenckich i doktoranckich. Oprócz walorów naukowych niniejsza pozycja może stanowić użyteczny zbiór wskazówek dotyczących interpretacji i stosowania przepisów obowiązujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection