Eksploatacja obiektu budowlanego weryfikacją prac projektowych i wykonawczych

Abstract
PL: W referacie opisano sytuację w jaki sposób zwiększone oddziaływania środowiskowe występujące w okresie zimowym przyczyniły się do powstania uszkodzeń konstrukcji nośnej obiektów budowlanych. Zaistniałe awarie stały się powodem wykonania szczegółowego przeglądu nowej konstrukcji nośnej oraz dodatkowej weryfikacji opracowania projektowego. Prace te ujawniły wiele wad i błędów powstałych na poszczególnych etapach procesu budowlanego. EN: In the paper the effects of the abnormal snow load on structure were described. The snow load caused the damages of the structural elements. This damages were the reason for undertaking the detailed review of the structure and the verification of the design. This works revealed many structural defects which were done on different stages of the building process
Description
Keywords
Citation
Kowalski D.:Eksploatacja obiektu budowlanego weryfikacją prac projektowych i wykonawczych, Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie Budowlane 2007", Szczecin-Międzyzdroje, 2007