Wpływ redukcji kosztów wykonania stalowych konstrukcji budowlanych na ich właściwości eksploatacyjne i ich przyszłe utrzymanie

Abstract
Przedstawiono jakościowy wpływ różnego rodzaju oszczędności uzyskiwanych w początkowych stadiach planowania i realizacji inwestycji, spotykane w obiektach o stalowej konstrukcji nośnej. Realne początkowe oszczędności jakie uzyskuje bezpośrednio inwestor oraz we własnym zakresie osiąga generalny wykonawca robót, wraz ze swoimi kooperantami, wpływają na ostateczny stan konstrukcji. W trakcie użytkowania obiektu często konieczne są dodatkowe nakłady finansowe związane z doprowadzeniem konstrukcji obiektu do stanu gwarantującego jej bezpieczną eksploatację.

The qualitative influence of different costs reduction during the planning and realization of steel structures is presented in the paper. The savings obtained by investor and contractors in the beginning of building process have the influence on the final structure condition. During the exploatation the additional expenditres are necessary to bring the structure to te proper state of safety.
Description
Keywords
Citation
Kowalski D.: Wpływ redukcji kosztów wykonania stalowych konstrukcji budowlanych na ich właściwości eksploatacyjne i ich przyszłe utrzymanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 605, Budownictwo Lądowe nr 61, Gdańsk, 2007
Belongs to collection