Zarządzanie ryzykiem związanym z tworzeniem oprogramowania i zapewnieniem jakości w projektach informatycznych

Abstract
Celem pracy jest przybliżenie tematyki związanej z zarządzaniem ryzykiem związanym z testowaniem oprogramowania i zapewnieniem jakości w projektach informatycznych oraz przedstawienie wykorzystania metodologii Testowanie na podstawie ryzyka (Risk Based Testing) w zastosowaniu do projektów informatycznych na bazie teorii oraz doświadczeń z prowadzonych projektów związanych z testowaniem oprogramowania.
Description
Praca podyplomowa (Zarządzanie Projektami Informatycznymi)
Keywords
Citation
Paterek, P., 2012. Zarządzanie ryzykiem związanym z tworzeniem oprogramowania i zapewnieniem jakości w projektach informatycznych, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków (niepublikowana praca dyplomowa).