Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych

Abstract
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację publikacji I. Garnika zamieszczonych w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej, w serii Organizacja i Zarządzanie, nr 35 z 2002 r. i nr 37 z 2003 r. oraz w Foundation of Control and Management Sciences nr 5 z 2006 r. Przedstawiono tutaj przebieg i wyniki badań przeprowadzonych w latach 2005-2007 wśród polskich użytkowników Internetu. Efektem tych badań jest model obrazujący wpływ takich czynników, jak użyteczność (w sensie informatycznym), jakość zawartości informacyjnej serwisu WWW oraz czynniki kulturowe na wiarygodność handlowego serwisu internetowego postrzeganą subiektywnie przez klienta detalicznego. Autorzy starali się również wykazać istnienie bezpośredniego związku pomiędzy wyżej wymienionymi czynnikami a wiarygodnością serwisu handlowego i w konsekwencji chęcią dokonania zakupu przez klienta.
Description
Keywords
Citation
Garnik I., Basińska B. Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, Volume 50, 2008, pp. 17-38
Belongs to collection