Pomiar wiarygodności internetowych serwisów handlowych.

Abstract
Rozwój handlu internetowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów na tę formę dystrybucji towarów i usług. Z tego powodu, zarządzanie witryną sklepu internetowego, w celu zwiększenia jej wiarygodności, a co za tym idzie – konkurencyjności, jest ważnym zadaniem stojącym przed podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sieci. Celem niniejszej pracy było zaproponowanie nowej metody oceny wiarygodności serwisów WWW. Badanie przeprowadzono w grupie 225 osób (83% doświadczonych i 17% potencjalnych użytkowników serwisów handlowych). Zastosowano Skalę Wiarygodności Internetowych Serwisów Handlowych, która składała się z 28 kryteriów. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istnienie 8 czynników przyporządkowanych do jednej z dwóch grup: jakości użytkowej (przejrzystość, użyteczność, bezpieczeństwo, elastyczność realizacji) oraz zawartości informacyjnej serwisu WWW (referencje, bogactwo informacji, nieprofesjonalizm, anonimowość sklepu). Poziom rzetelności większości z nich był akceptowalny. Zaproponowana metoda oceny atrybutów kształtujących wiarygodność handlowej witryny WWW może być przydatna w profesjonalnym zarządzaniu sklepem internetowym.
Description
Keywords
Citation
Garnik I., Basińska B. Pomiar wiarygodności internetowych serwisów handlowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, Volume 56, 2011, pp. 23-34
Belongs to collection