Ryzyko w gospodarce żywnościowej - teoria i praktyka

Abstract
Ekonomia polityczna ryzyka cenowego w rolnictwie. Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w sektorze żywnościowym. Megatrendy liniowe czy nieliniowe: czy można dziś powiedzieć coś rozsądnego o stanie gospodarki w 2025 roku. Dochody gospodarstw rolnych a zmiany kursowe. Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski. Ryzyko produkcyjne i cenowe na rynku żywca wieprzowego. GMO - wybrane zagrożenia.
Description
Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 48
Keywords
Citation
Belongs to collection