Spektrum aktywności cielesnej – taniec, teatr czy ruch po prostu?

Abstract
W artykule rozważana jest kwestia formuły powstającego Instytutu Tańca. Dla sprawnego funkcjonowania tej instytucji niezbędne jest uprzednie zdefiniowanie pola semantycznego kategorii taniec. W tym celu konieczna jest otwarta, publiczna dyskusja na ten temat. Potencjalnie sporne rejony na obrzeżach pola zagarnianego przez tę kategorię to: 1. status technik wspomagających (edukacja somatyczna, terapia ruchowa, sztuki walki i inne metody pracy z ciałem, które mogą współtworzyć wypowiedź sceniczną), 2. status spektakli tanecznych przygotowywanych w ramach projektów integracyjnych, społecznych, 3. inne kwestie nieporuszone w tekście, np. edukacja i wykształcenie zawodowe aktora-tancerza, podział na taniec artystyczny i użytkowy, etc. Konieczność precyzyjnego zdefiniowania powyższych zagadnień została omówiona w kontekście działań artystycznych tancerza Krzysztofa Jerzaka.
Description
Keywords
Citation
M. Zamorska, Spektrum aktywności cielesnej – taniec, teatr czy ruch po prostu?, „Nietak!t”, nr 5/1/2011, s. 34-37
Belongs to collection