Jihad o nowy kalifat – islamskie organizacje terrorystyczne w Turcji

Abstract
Turcja, świeckie państwo z islamskimi korzeniami boryka się z problemami terroryzmu już od kilkudziesięciu lat. Terroryzm turecki ma różnorodne podłoże. Mniejszości narodowe chcą zbrojnie wywalczyć prawo do identyfikacji narodowej oraz niepodległości. Organizacje lewicowe przy pomocy aktów terroru dążą do zmiany istniejącego systemu państwowego na reżim marksistowsko-leninowski. Natomiast ugrupowania muzułmańskie zwalczają sekularny rząd w Ankarze usiłując utworzyć islamskie państwo teokratyczne na wzór Kalifatu. Autorzy w niniejszej publikacji prezentują przyczyny radykalizacji organizacji muzułmańskich, które stosują terror, jako środek do osiągnięcia celów politycznych, które mają na celu obalenie istniejącego systemu konstytucyjnego. Dokonują charakterystyki głównych organizacji islamistycznych, które znajdują się na oficjalnej liście rządu tureckiego, prezentując programy i polityczne cele tych ugrupowań.
Description
Keywords
Citation
M. Smolarek, M. Żuber, Jihad o nowy kalifat – islamskie organizacje terrorystyczne w Turcji [w:] M. Żuber (red.) Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa. Tom 2, WSOWL Wrocław 2009, s. 113-128