Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP

Abstract
Raport prezentuje wyniki wielowymiarowych badań prowadzonych wśród wytwórców ciepła w województwie małopolskim w okresie: sierpień-wrzesień 2016 badania ilościowe; październik-listopad 2016 badania jakościowe; warsztaty/konferencja podsumowująca marzec 2017. Głównym celem badań było zapoznanie się z działaniami wytwórców energii cieplnej w zakresie dostosowywania do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania – zwanej Dyrektywą MCP (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L/313/2014 z 28.11.2015). Ponadto dokonano przeglądu stanu i charakterystyki mocy wytwórczych, instalacji oczyszczania spalin, zamierzeń inwestycyjnych. Interesującą częścią raportu są polemiki na temat problemów dotykających branżę oraz ewentualnych metod ich rozwiązywania.
Description
Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) jest pozarządową organizacją, specjalizującą się w obszarze ochrony środowiska, efektywności energetycznej i polityki klimatycznej. Obecnie działania IEŚ koncentrują się na dwóch powiązanych ze sobą kluczowych problemach ochrony środowiska w Polsce: zanieczyszczeniu powietrza poprzez spalanie węgla i odpadów w domowych paleniskach oraz modernizacji budynków jednorodzinnych, których ogrzewanie jest głównym powodem zanieczyszczenia środowiska w Polsce. IEŚ w trakcie swojej wcześniejszej działalności zajmował się także m.in. rynkiem ESCO, polskim systemem białych certyfikatów, wirtualnymi elektrowniami, zakupami grupowymi oraz wdrażaniem koncepcji budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Wszystkie publikacje IEŚ dostępne na stronie internetowej: http://www.iee.org.pl/?a=text&b=32
Keywords
Citation
Belongs to collection