Reforma mechanizmu kontrolnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Abstract
Description
Keywords
Citation
A.Ploszka, Reforma mechanizmu kontrolnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:] M. Grabowski (red.), "Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy", Kraków 2011.
Belongs to collection