Muzea w pogoni za nowoczesnością. O możliwościach wykorzystania etnografii w zarządzaniu i zarządzania w etnografii

Abstract
W artykule tym twierdzę, że muzea przyjęły ułomną strategię unowocześniania, która skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu nowych technologii. Na podstawie analizy współczesnych trendów w zarządzaniu prezentuję alternatywną propozycję podejścia do kierowania nowoczesnym muzeum etnograficznym. W pierwszej części prezentuję wyzwania, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Pokazuję również, że obiecującą ścieżką jest wykorzystanie etnograficznych umiejętności prowadzenia wywiadów i obserwacji w celu lepszego poznania oczekiwań i potrzeb interesariuszy muzeów (zwiedzających, pracowników, środowiska naukowego, instytucji finansujących, itd.). Na koniec charakteryzuję dwie podstawowe strategie zarządzania: 1) strategię zorientowaną na rynek; 2) strategię opartą na kluczowych zasobach i kompetencjach. Sugeruję, że ta druga strategia lepiej służy rozwojowi muzealnictwa etnograficznego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection