Centre of Migration Research Working Papers

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 77 records
 • Item
  Prywatne przyjmowanie i wspieranie osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Raport badawczy
  (Ośrodek Badań nad Migracjami, 2023-12-01) Cwalina, Marta; Downarowicz, Paweł; Firgolska, Anna; Gospodarczyk, Marta; Jonik, Maria; Kuryło, Brunon Roch; Pruszyńska, Anna; Skiba, Anna; Wydra, Anna; Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski; Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
  Raport ma na celu przedstawienie wyników badań jakościowych poświęconych prywatnemu przyjmowaniu i wspieraniu uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego 2022 roku. W raporcie przedstawione są wnioski z pierwszej fazy badania, czyli z analizy trzydziestu indywidualnych wywiadów z osobami aktywnie i systematycznie pomagającymi uchodźcom na terenie województwa mazowieckiego. Badanie poświęcone było motywacjom osób pomagających, wyzwaniom, jakie napotkały i ich potrzebom. Po omówieniu koncepcji teoretycznych będących punktem odniesienia dla naszych analiz, mianowicie community sponsorship i homestay support, przedstawiamy wyniki badania ilościowego dotyczącego pomocy uchodźcom przeprowadzonego w tym samym czasie, co badania jakościowe, co stanowi istotny kontekst dla reszty tekstu. Dalej przedstawiamy metodologię badania, co poprzedza prezentację wyników badania jakościowego w następujących obszarach: motywacje osób pomagających, wcześniejsze doświadczenia zaangażowania społecznego wśród osób pomagających, strategie komunikacyjne osób pomagających w kontaktach z uchodźcami, tworzenie bliskości i relacji osobistych między pomagającymi a uchodźcami, potrzeby osób pomagających, wyzwania, jakie napotkały osoby pomagające, oraz korzyści z pomagania, które odczuwają osoby wspierające. Raport kończy próba podsumowania podobieństw i różnic pomiędzy programami typu community sponsorship a pomocom uchodźcom w naszym badaniu.
 • Item
  Wpływ specustawy ukraińskiej na sytuację prawną migrantów przymusowych z Ukrainy na polskim rynku pracy
  (Ośrodek Badań nad Migracjami, 2023-09-21) Górski, Marcin; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
  Artykuł, będący ekspertyzą wykonaną na zlecenie Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczy prawnych uwarunkowań, wynikających z tzw. specustawy ukraińskiej, dla podejmowania przez osoby objęte zakresem podmiotowym specustawy pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje on również analizę dotyczącą sytuacji tych osób, które zostały objęte ochroną tymczasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady UE, a nie znalazły się w zakresie ratione personae specustawy. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji prawnej osób zatrudnionych w sektorze prac domowych oraz na podstawie umowy o prace przy zbiorach (tzw. pomocnicy rolników). W publikacji odniesiono się również do ukraińskich uregulowań prawnych dotyczących podejmowania pracy przez cudzoziemców w tym państwie.
 • Item
  New (Im)possibilities for Agriculture and Domestic Services in Poland and Italy? Navigating Legal Solutions and Social Organisations’ Support for Ukrainian Women Displaced by the Full-scale Invasion of Ukraine in 2022
  (Ośrodek Badań nad Migracjami, 2023-09-20) Fedyuk, Olena; Kuliushyk, Ivanna; Lashchuk, Iuliia; Department of Philosophy, Sociology, Pedagogy and Applied Psychology (FISPPA), University of Padua, Italy; Centre for Research on Social Change and Human Mobility (CRASH), Kozminski University, Poland; Max Weber Fellow, Migration Policy Centre (RSCAS), European University Institute, Italy
  The aim of this report is to analyse the support provided to Ukrainian women in Poland and Italy displaced as a result of the full-scale Russian invasion of Ukraine in 2022. The analysis focuses on the actions taken by social actors in the agriculture and domestic services sectors. Both countries have been facing labour shortages in these sectors for some time, with the gaps traditionally filled by migrant workers, including a significant number of Ukrainian workers. The main research question is: what forms of support have been provided to forced migrant women from Ukraine in the agriculture and domestic services in Poland and Italy, and has the presence of this new group of migrants contributed to addressing the labour shortages in these sectors? The analysis is based on analysis of secondary sources and the authors’ own research findings. We argue that the needs of fleeing Ukrainian women (especially those with children and other dependents) differ significantly from the opportunities available in the agriculture and domestic services in Poland and Italy, characterised by such structural problems as the irregular and seasonal nature of work and working hours, substandard accommodation available for the workers and a lack of work–life balance opportunities. Consequently, there is a need for a more diversified approach to integrating Ukrainian migrant women into the labour markets of the receiving countries. Additionally, it is crucial to adapt legal solutions and implement deeper structural reforms in both sectors to ensure that migrants are protected effectively from exploitation.
 • Item
  The Impact of Brexit on Migration From the V4 Countries to the UK: Migrant Strategies. Report From Qualitative Research 2019-2023
  (Ośrodek Badań nad Migracjami, 2023-07-17) Bedyński, Wojciech; Pecníková, Jana; Strnádová, Petra; Čada, Karel; Erőss, Ágnes; Kovály, Katalin; Center of Migration Research, University of Warsaw, Poland; Faculty of Arts, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia; Faculty of Economics, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia; Department of Managerial Psychology and Sociology, Prague University of Economics and Business, Czech Republic; Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungary; Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungary
  The result of the 2016 Brexit referendum came as a shock to European public opinion. It was the first time a country was leaving the structures of the EU. It raised a number of questions and concerns especially in the countries of Central and Eastern Europe, from which thousands of citizens emigrated to the UK after their accession to the EU in 2004 and the opening of the British labor market to them. Brexit changed the status quo and introduced uncertainty. In many cases, it forced decisions that had been postponed for years and was a motivation to regularize residency status, which, thanks to the functioning of migrants within the common European market, had not required any regulation until now. For some migrants, it was a moment to rethink their chosen life strategy, including considering the option of returning to their homeland or moving elsewhere. For others, it was a motivating factor to start obtaining British citizenship. Brexit later proved to be just one of many crisis events, such as the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine and rising inflation across Europe, that affected migrants' life strategies. The four Visegrad countries had much in common in history, and together they experienced the problems of the post-1989 period of political and economic transformation, and later went through the process of integration into the European Union. Among the consequences of these processes was a wave of emigration to the United Kingdom, which all V4 countries experienced, albeit to varying degrees. This report on qualitative research conducted between 2019 and 2023 by four research institutions from each of the V4 countries was produced with funding from the International Visegrad Fund. It contributes to a comparative analysis.
 • Item
  Wizerunek osób uchodźczych na forach pomocowych. Raport z analizy treści mediów społecznościowych
  (Ośrodek Badań nad Migracjami, 2023-07-12) Janusz, Magdalena; Klencka, Kaja; Mandes, Sławomir; Mazur, Shin; Sosnowski, Sebastian; Sprycha, Nina; Wardak, Kinga; Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski
  Raport przedstawia wyniki badania percepcji uchodźców wśród uczestników forów i grup pomocowych aktywnych na Facebooku podczas wczesnej fazy inwazji Rosji na Ukrainę (24.02.22 - 10.04.22). Analiza skupiła się na kategoryzacji uchodźców i rekonstrukcji przypisywanych im potrzeb, emocji i zagrożeń. Płeć i wojna były dominującymi ramami, w których przedstawiano uchodźców jako bezbronne kobiety i dzieci. Ich potrzeby skategoryzowano przede wszystkim jako materialne, związane z pracą, szkołą i mieszkaniem. Integracja z rynkiem pracy została podkreślona jako ważna. Negatywne emocje, takie jak strach i trauma, były powszechnie kojarzone z uchodźcami, wpływając na dyskusje na temat tego, jak należy ich traktować. Krytyka uchodźców była ograniczona i często towarzyszyły im zastrzeżenia oparte na osobistych historiach. Uczestnicy uzasadniali swoje zaangażowanie w pomoc uchodźcom normami moralnymi, wspólną historią, bohaterstwem i wspólną tożsamością z Ukraińcami. Niektórzy wyrażali obawy dotyczące ograniczonych zasobów i ekonomicznego wpływu pomocy uchodźcom. Ogólnie rzecz biorąc, badanie ujawniło zmieniający się wizerunek uchodźców oraz podstawowe narracje i motywacje osób zaangażowanych w fora i grupy pomocowe.