Dynamika cen ciągników i maszyn rolniczych w latach 2000-2010

Abstract
Przeanalizowano dynamikę cen ciągników i maszyn rolniczych w latach 2000-2010. Do realizacji celu badawczego wykorzystano krajową literaturę oraz statystykę masową. Badania wykazały, że na krajowym rynku w analizowanym okresie nastąpił znaczny wzrost cen. Dynamika cen poszczególnych maszyn i ciągników rolniczych była zróżnicowana. Stwierdzono, że największy wzrost cen nastąpił w latach 2004-2005. Głównym powodem wzrostu było zwiększenie VAT z 0% do 22% wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Description
Keywords
Citation
Zając S., Izdebski W., Skudlarski J. 2012. Dynamika cen ciągników i maszyn rolniczych w latach 2000-2010. Wyd. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, tom XIV, zeszyt 1, s. 565-569
Belongs to collection