Problem kosztów transakcyjnych w budowaniu społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw handlowych w obszarze merchandisingu

Abstract
Problem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw handlowych związany jest z obiektywnymi i subiektywnymi czynnikami kształtującymi procesy wymiany i relacje pomiędzy interesariuszami, a w szczególności nabywcami towarów. Przedsiębiorstwa handlowe pełnią istotną rolę w procesach wymiany, jej kosztów, w tym kosztów transakcyjnych. Przestrzeń sprzedażowa jest miejscem dokonywania transakcji wymiennych, gdzie mamy wiele przykładów funkcjonowania mechanizmów tworzących sytuację asymetrii informacji i możliwość oraz chęć realizacji renty informacyjnej przez strony transakcji. W tym celu przedsiębiorstwa handlowe wykorzystują szereg narzędzi z zakresu merchandisingu powodujących pozytywne oraz negatywne efekty zewnętrzne.
Description
Keywords
Citation