Aš-Šarīf ar-Raḍī, Talḫīṣ al-bayān fī maǧāzāt al-Qur’ān. Sūrat “At-Takwīr”

Abstract
Aš-Šarīf ar-Raḍī (970-1017) to jedna z najwybitniejszych postaci życia kulturalnego i politycznego Bagdadu na przełomie X i XI wieku. Naj- bardziej znany jest chyba jako autor obszernego dywanu poetyckiego, za który zasłużył na miano jednego z najwybitniejszych poetów szyickich, ale był także kompilatorem i antologistą oraz krytykiem literackim. Z zakresu jego działalności antologicznej warto wspomnieć przede wszystkim Nahǧ al-balāġa (Utarta úcieżka retoryki), zbiór kazań, modlitw i aforyzmów kalifa ‘Alego, uważany obecnie najczęściej za apokryf, a także wybory poezji Ibn al-Ḥaǧǧāǧa i Abū Tammāma. Prace Ar-Raḍīego dotyczące teorii literatury stały właúciwie na pograniczu nauk koranicznych i retoryki, a są to: Maǧāzāt al-āṯār an-nabawiyya (Metafory w mowach Proroka) oraz Talḫīṣ al-bayān fī maǧāzāt al-Qur’ān.
Description
Keywords
Citation
Dziekan Marek M. [transl. and intr.]: Aš-Šarīf ar-Raḍī, Talḫīṣ al-bayān fī maǧāzāt al-Qur’ān. Sūrat “At-Takwīr”, Studia Arabistyczne i Islamistyczne 11, 2003, pp. 181-185