Koncepcja współczesnej pedagogiki pastoralnej

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Mazur, Koncepcja współczesnej pedagogiki pastoralnej, w: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Toruń 2010, s. 202-217.
Belongs to collection