Polska – Europa – Świat. Wczoraj i dziś

Abstract
Niniejsza praca koncentruje się na analizie funkcjonowania wybranych państw oraz organizacji międzynarodowych, które aktywnie prowadzą działalność w obszarze polityki bezpieczeństwa w skali bądź to regionalnej bądź międzynarodowej. Powszechnie można zauważyć w ostatnich dziesięcioleciach zwiększającą się rolę regionalnych organizacji oraz ich rosnącą chęć reprezentowania interesów polityczno-ekonomicznych służących rozwiązywaniu określonych problemów i zagrożeń dla bezpieczeństwa. W związku z tą uwagą rodzi się pytanie o rolę jaką spełnia obecnie państwo w kształtowaniu polityki międzynarodowej. Książka jest więc pewnego rodzaju odpowiedzią na zapotrzebowanie badawcze w tym zakresie. Redaktorzy książki dobrali poszczególne teksty w taki sposób, aby praca jako całość obejmowała większość podstawowych aspektów kształtujących współczesny wymiar polityki bezpieczeństwa. Autorzy badają związek między dynamiką bezpieczeństwa państwa a procesami politycznymi w kilku odmiennych kontekstach. Motywem do tego są niezwykłe zmiany w zakresie polityki międzynarodowej, jakie w ostatnich kilkudziesięciu latach zaszły i które po dziś dzień determinują funkcjonowanie wielu państw. W pełni zrozumiałe jest więc zadanie jakie postawili przed sobą autorzy, a które dotyczy zrozumienia tradycyjnych wyzwań z zakresu bezpieczeństwa, obejmujących także nowe dyskusje na temat prowadzenia polityki przez różnorodne podmioty międzynarodowe w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Książka zawiera zaktualizowaną wiedzę, uwzględniającą zmiany, jakie zaszły zarówno na arenie politycznej, jak i akademickiej, a które są istotne dla studentów i praktyków w tej dziedzinie. Praca składa się z trzynastu esejów, które stanowią zróżnicowany zbiór dzieł naukowców z obszaru bezpieczeństwa, polityki oraz prawa.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection