Smog albo zdrowie!

Abstract
Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Najgorzej jest w Małopolsce i na Śląsku. Największy problem mamy z zanieczyszczeniem pyłami i rakotwórczym benzo(a)pirenem. Każdego roku w Małopolsce, gdzie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie kilka tysięcy osób. Smog jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi starszych, dzieci, kobiet w ciąży, osób cierpiących z powodu chorób układu oddechowego lub układu krążenia. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza są piece i kotły na węgiel i drewno – a więc urządzenia używane w domach oraz w małych, rodzinnych zakładach produkujących np. meble czy buty. Popularnie nazywane są „kopciuchami”, ponieważ wypuszczają do powietrza duże ilości dymu i zanieczyszczeń. Często spalany jest w nich węgiel niskiej jakości, np. miał i muł węglowy, a nawet śmieci, co jeszcze bardziej zwiększa toksyczność powietrza, którym wszyscy oddychamy.Osoby palące w piecach złej jakości węglem oraz mułem i odpadami, trują siebie i najbliższych, zanieczyszczając także środowisko, w którym żyjemy. To, czym pali się w domowym piecu, nie jest wbrew pozorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Stosowanie słabej jakości opału wpływa bowiem na jakość i czystość powietrza w całym okolicy, a pośrednio także zdrowie i życie nas wszystkich!
Description
Polski Alarm Smogowy to ogólnopolska inicjatywa skupiająca ruchy obywatelskie zaniepokojone złym stanem powietrza w naszym kraju. Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającemu zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. PAS dąży do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju poprzez wprowadzenie konkretnych regulacji prawnych. Do PAS należą aktualnie 34 lokalne alarmy smogowe (czerwiec 2018) skupiające aktywistów walczących o wspólną sprawę. PAS koordynuje działania lokalnych organizacji oraz uczestniczy w kształtowaniu prawa na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w 2012 roku w celu rozwiązania problemu złej jakości powietrza w Krakowie. Pierwsze działania skupiały się na budowaniu świadomości wśród mieszkańców i informowaniu o negatywnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Głównym osiągnięciem KAS było doprowadzenie do wprowadzenia uchwały, która zakazuje stosowania węgla i drewna do ogrzewania domów w Krakowie, od września 2019 roku. W swoje działania KAS angażuje mieszkańców miasta, współpracuje z instytucjami naukowymi, z którymi prowadzi wspólne badania, a także uczestniczy w procesach decyzyjnych dotyczących poprawy jakości powietrza w Krakowie. KAS jest pierwszym alarmem smogowym w Polsce i współzałożycielem Polskiego Alarmu Smogowego.
Keywords
Citation
Belongs to collection