„Czas przemówić” – kampanie społeczne w świecie arabskim

Abstract
W rozdziale przedstawiono kilka przykładów kampanii społecznych, które w ostatnich latach przeprowadzono w różnych zakątkach szeroko definiowanego świata arabskiego. Starałam się wybrać tylko te najciekawsze, przyjmując jako kryterium tematykę (zależało mi na kampaniach jak najbardziej związanych ze specyfiką kulturową tego obszaru) oraz przyjętą formę przekazu (oryginalne nośniki, ciekawe pomysły, kontrowersje). Zupełnie pominęłam kampanie przeprowadzone w serialach i filmach oraz nie wyszczególniłam wszystkich krajów, w których podjęto tego typu działanie. Przekazów prospołecznych, wykorzystujących najróżniejsze metody dotarcia do odbiorców, jest na tyle dużo, że po prostu nie sposób omówić je wszystkie w jednym artykule.
Description
Keywords
Citation
Nowaczek-Walczak Magdalena, „Czas przemówić” – kampanie społeczne w świecie arabskim, w: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Górak-Sosnowska Katarzyna, Jurewicz Joanna (red.), Ibidem, Łódź 2010