Socjologia emocji według Thomasa Scheffa.

Abstract
W referacie zostaną przedstawione podstawowe pojęcia socjologii emocji wg Thomasa Scheffa: koncepcja pułapek uczuciowych, wewnętrznego i zewnętrznego poszukiwania, dwóch rodzajów wstydu (nieskrywany wstyd niewyodrębiony oraz wstyd pomijany), główny zarys teorii socjologii emocji – diagram struktury wstydu. Omówione zostaną także inspiracje teoretyczne z których korzysta Thomas Scheff: socjologia Charlesa Cooleya i jego koncepcja podstawowych uczuć społecznych, dumy i wstydu, jako elementów pierwotnie socjalizujących jednostkę oraz jako elementów pojęcia jaźni odzwierciedlonej; teoria psychoanalityczna Helen Lewis, w której koncepcja stłumienia i odczytywania niewypowiedzianych treści z gestów ma znaczenie dla interpretacji ludzkich zachowań. W referacie zostaną także przedstawione różnice w podejściu T. Scheffa do emocji i podejściu E. Durkheima, analizy konwersacyjnej oraz w socjologii E. Goffmana. Przedstawione zostaną także zastosowania teorii T. Scheffa Autor referatu spróbuje objaśnić rolę emocji (duma/wstyd) w zachowaniach politycznych.
Description
Keywords
Citation