Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle uwarunkowań makroekonomicznych