Zogniskowane wywiady grupowe online - charakterystyka techniki badawczej

Abstract
Artykuł prezentuje metodologiczne aspekty planowania i przeprowadzania zogniskowanych wywiadów grupowych online (FGI online)
Description
Keywords
Citation
Olcoń, M. (2006). Zogniskowane wywiady online – charakterystyka techniki badawczej, w: Ł. Jonak i inni (red.), Re: Internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa: WAiP, s. 395-412.
Belongs to collection